STAFETT

160,00 kr

(Scroll down for English)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stafett er et prosjekt som tar utgangspunkt i et samarbeidsprosjekt mellom den danske kunstneren Tomas Lagermand Lundme, svenske JH Engström og norske Nina Strand. De produserte kunstfanzinen Militær fra 2006 til 2009, en fotokopiert fanzine hvor tanken bak var å skape en felles plattform for skandinaviske fotografer. Alle leverte et selvstendig verk under en felles overskrift. Militær var både en bildekunstnerisk fanzine – og et forsøk på å åpne opp for en bredere felles skandinavisk dialog.

Den 1 mai 2016 var det ti år siden kunstfanzinen Militær utkom med sitt første nummer, og syv kunstnere ble invitert til en kunstnerisk stafett. En felles mailtråd ble påbegynt den 1 mai 2016 og ble avsluttet den 1 mai 2017. Tanken med prosjektet var at det skulle bli en publikasjon og en felles utstilling. Publikasjonen stiltes ut i gallerirommet sammen med en film av Lina Selander og en film av Mattias Härenstam ble vist i et eget rom. Utstillingsåpning og lansering av Stafett va den 9 februar 2018.

De medvirkende kunstnere i Stafett er
:

– Lene Ask (NO), norsk fotograf, illustratør, tegneserieskaper og barnebokforfatter. Hun er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen,

Universitetet i Praha, Universitetet i Bergen og Rogaland kunstskole.

– JH Engström (SE) er en svensk fotograf som bor og arbeider i Paris, Frankrike og som har utgitt en rekke fotobøker internasjonalt.Utdannet ved Kunstakademiet i Göteborg.

– Mattias Härenstam (SE/NO) arbeider med film og skulptur. Utdannet ved Kunstakademiet i Bergen ogStädelschule, Frankfurt.

– Tomas Lagermand Lundme (DK), er forfatter, billedkunstner og dramatiker. Utdannet fra Teaterskolen Centrum 1993, Gøglerskolen 1996, Forfatterskolen 1998 og Det Kongelige Danske Kunstakademi

– Emil Salto (DK), lever og arbeider i København. Utdannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi.

– Lina Selander (SE), utdannet ved Kunstakademiet i Göteborg, og Kunstakademiet i Stockholm. Representert av Galleri Riis.

– Nina Strand (NO), fotograf, forfatter og driver kunsttidsskriftet Objektiv.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stafett is a project based on an artists collaboration between Danish artist Tomas Lagermand Lundme, Swedish artist JH Engström and Norwegian artist, writer and editor Nina Strand. Together they produced the art fanzine Militær from 2006-2009, a photocopy fanzine where Lundme, Engström and Strand all submitted their own work within a shared concept. The project was meant to be a common ground for Scandinavian photographers.

On May 1st 2016, Lundme, Engström and Strand invited seven artists to participate in an artistic stafett. A shared mail thread from May 1st 2016, which officially ended on May 1st 2017, is the starting point of Stafett as a publication and an exhibition at Fotogalleriet. The exhibition included new films by Mattias Härenstam and Lina Selander in separate rooms. The artists’ publication was released on February 9th, 2018.

List of participating artists:

– Lene Ask (NO) is a Norwegian photographer, illustrator, comics artist and children’s book writer. She has attended the Bergen Academy of Art and Design, the University of Prague, the University of Bergen and the Rogaland School of Art.

– JH Engström (SE) is a Swedish photographer who lives and works in Paris and has published several photobooks. He has attended the Götenborg Academy of Art.

– Mattias Härenstram (SE/NO) mainly works with film and sculpture. He has attended the Bergen Academy of Art and Design and Städelschule, Frankfurt.

– Thomas Lagermand Lundme (DK) is a writer, painter and a playwright. He attended the Teaterskolen Centrum, the Gøglerskolen, the Forfatterskolen and the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen.

– Emil Salto (DK) lives and works in Copenhagen. He attended the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen.

– Line Selander (SE) attended the Royal Academy of Fine Arts in Copenhagen and the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm. She is represented by Galleri Riis.

– Nina Strand (NO) is a Norwegian photographer and writer, founder of the art journal Objektiv.