Sveinn Jóhannsson

A Narrow Scene Of Hypotchetical Circumstances

200,00 kr

In the book project A Narrow Scene of Hypothetical Circumstances we access a visual universe revolving around dismembered pieces of familiar objects. Sketches, pictures and materials are united into a steady flow of everyday examination, in which apparent contradictions — painstaking exactitude and violence, empathy and calculation — bubble away beneath the surface. Rearrangement, representation and repression melt together on the border between construction and collapse, with an elegant sense of seriousness. The works are supplemented with texts by Friedrich Tietjen, Caroline Ugelstad, Leif Magne Tangen and Christopher Muller.

/

A Narrow Scene of Hypothetical Circumstances presenterer ulike strategier for dekonstruksjon, oppløsning og resykling av hverdagsobjekter. Skisser, fotografier og notater er forent i en stødig flyt av visuelle inntrykk der vekselspillet mellom dagligliv, offentlighet, kunstobjekt og kunstkontekst observeres. Til overs blir en spenning mellom komisk ulykke og tragisk skjebne, tilnærmet uten sentimentale eller emosjonelle elementer. Både direkte og subtilt åpnes det opp for nye og alternative betraktningsmåter, på grenselinjen mellom fornærmelse og troverdighet, midt mellom konstruksjon og kollaps, med en elegant fornemmelse av det alvorlige. Boken har tekstbidrag av Friedrich Tietjen, Caroline Ugelstad og Christopher Muller. 

Sveinn Fannar Jóhannsson jobber prosjektorientert på tvers av tematiske og tekniske sjangergrupper. Med utgangspunkt i kunsthistorie og dagens aktuelle samfunn dyrker han en lakonisk visuell nysgjerrighet. Dette tematiseres gjennom en utstrakt bruk av kryssreferanser og en hybrid sjangerblanding av medier. Både direkte og subtilt åpnes det opp for nye og alternative betraktningsmåter, på grenselinjen mellom fornærmelse og troverdighet, midt mellom konstruksjon og kollaps, med en elegant fornemmelse av det alvorlige. (Sitat Kunstnernes Hus)

 

Photos by Sveinn Fannar Jóhannsson

Essays by Friedrich Tietjen, Caroline Ugelstad and Christopher Muller

80 pages

21 x 30 cm

Oslo 2010

ISBN 987-82-997894-4-8