Bjørka

Mørkeromsbilder

200,00 kr

Stiftelsen Bjørka ble opprettet som et analogt fotoverksted i 1998 og har siden vært mørkerom og arbeidsfelleskap for en rekke fotografer og billedkunstnere. Etableringen av Bjørka som arbeidsfelleskap føyer seg inn i en tendens innen kunsten på 1990-tallet der mange kunstnere som i utgangspunktet ikke var fotografer tok i bruk fotografiet. Mange av de første medlemmene hadde bakgrunn som akademiutdannede billedkunstnere. I dag består Bjørka av kunstnere med et mangfold av ulike bakgrunner. De første årene var Bjørka også et prosjektrom der det ble vist en rekke utstillinger med fotografi og video i Bjørkas tidligste lokaler i Hegdehaugsveien 25 i Oslo. Med jevnlig støtte fra Norsk Kulturråd og BKH (Bildende kunstneres hjelpefond), har Bjørka overlevd to flyttinger og er i dag både atelierfelleskap og felles analogt og digitalt fotoverksted med lokaler i Schweigaardsgate i Oslo.

Jubileumsboken "Mørkeromsbilder" utgitt av Press forlag. I Susanne Ø. Sæthers essay "Troen på Bildet" beskriver hun betydningen av Bjørkas mørkerom som kunstnerisk omdreiningspunkt ved at det bidrar til en særegen konsentrasjon rundt det analoge fotografiet og dets spenning mellom det fortellende og dokumentariske på den ene siden og det estetiske og formale på den andre siden. Boken inneholder også Bjørkas historie beskrevet i et intervju med stifterne, av Kjetil Nergaard.